Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 October 2017

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 4 – Don Currin

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 4 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov

Efeseni 4:1-6

1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o,
2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste
3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.