Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 October 2017

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 6 – Don Currin

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 6 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov

Iacov 3:13-18

13 Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!
14 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.
15 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
16 Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.
17 Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.
18 Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.