Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

23 July 2020

Episodul 5 - Familia și Lucrarea - Paul Washer

Episodul 5 – Familia și Lucrarea – Paul Washer

Romani 12:1-2

1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.