Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Romani 9:1-3 - Adi Martin

Romani 9:1-3 – Adi Martin

1 Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,
2 că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă.
3 Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.